anmäl intresse

Registrera ditt intresse hos ansvarig mäklare

Jenny magnefelt

Fastighetsmäklare

jenny.magnefelt@fastighetsbyran.se

072-018 32 79

Working Coffee

personligt möte

BRF Porthusen säljs av en mäklare. Mäklaren tar kontakt och bokar ett personligt möte för att gå igenom all information. Till detta möte ska du ha ett lönelöfte från din bank

skriva förhandsavtal

Kort därefter tecknas ett bindande förhandsavtal. Ett förhandsavtal är ett bindande avtal och innebär att föreningen lovar att upplåta just "din" lägenhet åt dig och du lovar att köpa bostadsrätten för just din lägenhet

delbetalning

I samband med förhandsavtalet gör du en delbetalning på 50.000 kr

Tillval görs

Eventuella inredningstillval görs under byggets tidiga fas

skriva upplåtelseavtal

Upplåtelseavtalet bygger på bostadsrättsföreningens ekonomiska plan. Av Boverket godkända intygsgivare har granskat planen och intygar att planen vilar på tillförlitliga grunder. 

När Bolagsverket registrerat den ekonomiska planen upprättas ett upplåtelseavtal mellan dig och bostadsrättsföreningen och du blir medlem. Slutlig betalning skall göras i samband med upplåtelseavtalet vilket oftast sker strax innan tillträde.

Observerar att kvitto skall uppvisas för kvittering av nycklar. Eventuella tillval skall även slutbetalas.

slutbesiktning

När ditt hem är färdigställt görs en slutbesiktning av en opartisk besiktningsman

inflyttning

Blommor på en balkong

Äntligen är det dags att flytta in. Nycklarna till ditt nya hem får du av mäklaren på inflyttningsdagen

finplanering

Inflyttning kan komma att ske innan alla arbeten är klara. Till exempel kan finplanering som gräs, plantering av häckar och plattläggning färdigställas efter inlytt

växter